گروه تجارت طلایی

آموزش ، تحلیل و مشاوره بازارهای مالی

بورس ایران

هدف ما از ایجاد سایت گروه تجارت طلایی آشنایی اقشار مختلف اجتماع با بازار سرمایه و مخاطرات آن و همچنین چگونگی کسب سود از این بازار است .

این سایت صرفا آموزشی و اطلاع رسانی می باشد.

تعاریف

در این بخش با تعاریف و مفاهیم اصطلاحات بورسی آشنا میشویم .

تحلیل ها

تحلیل های کارآمد تکنیکال در خصوص نمادهای مختلف را در این بخش ببینیم.

چارت قیمت

چارت های قیمتی مورد نیاز را اینجا خواهیم داشت .

ابزارها

با ابزارهای مورد نیاز برای تحلیل های شخصی آشنا میشویم .

اطلاعات نماد های برجسته بورس ایران

به صفحه چارت های پر کاربرد بورس وارد شوید